با توجه به اینکه پلاک به نام شخص بوده و مانند کارت ملی و شناسنامه منحصربه شخص شد افرادی با سرقت پلاک خودرو و نصب موقت آن در خودرویی مشابه با رنگ یکسان اقدام به سوء استفاده در انجام فعالیت های قاچاق ، آدم ربایی، تروریستی ، سرقت می نمایند بطوریکه اثبات این موضوع در مراجع قضایی برای مالک پلاک بسیار سخت است و در مواردی نیز جهت پاپوش برای مالک پلاک این اقدامات انجام می گردد ودر مواردی شبانه پلاک ها از خودرو جدا شده و در خودروی دیگری مورد سوء استفاده قرار گرفته و مجدداً در محل خود نصب می شود و مالک بعد از گذشت زمانی درگیر موضوع قضایی بسیار سنگین می گردد با نصب این ماژول برای هر کدام از پلاک ها در صورت دستکاری همانند باز شدن درب خودرو سیستم امنیتی خودرو فعال می گردد و مالک را مطلع می نماید 

ماژول دزدگیر پلاک خودرو ( پلاک ملی )

  • 210,000تومان


برچسب ها: پلاک خودرو سرقت دزدگیر پلاک